Alternatief tracé 'Regiotram' (blauwe lijn))

Kaart van de 3 prioritaire tracés die op 6 december 2013 werden goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Vilvoorde Ontspoort!