Om ons voor te bereiden op een referendum en een openbaar onderzoek van De Lijn ('RUP'), wil het actiecomité nu al zo veel mogelijk contactgegevens verzamelen van inwoners die hun stem willen laten horen.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar personen die zich willen engageren om als peter/meter op te treden voor hun straat. Zij kunnen dan de informatie verder verspreiden. Wanneer het nodig wordt kunnen ze ook effectief de hand-tekeningen in hun straat verzamelen.

 

Het is van essentieel belang dat we ons als inwoners op deze manier organiseren als we onze stem willen laten horen.

 

Uw gegevens worden nooit meegedeeld aan derden en worden uitsluitend verzameld in het kader van verdere acties tegen het aanleggen van een ringtram doorheen de Vilvoordse wijken.

U heeft steeds het recht om uw gegevens op te vragen of te laten verwijderen.

Het invullen van onderstaand formulier verplicht u of engageert u tot niets.