Dinsdag 19 april 2016 - Bezoek Kabinet minister Ben Weyts

 

Woensdag 13 april 2016 - Informatievergadering

De Werkgroep Domein 3 Fonteinen en het Actiecomité Vilvoorde Ontspoort organiseerden een informatieavond over de tramlijn doorheen Vilvoorde in het Wijkcentrum Kassei. Enkele tientallen verontruste bewoners kwamen luisteren, vragen stellen en discussiëren.

De actiecomités gaven een overzicht van hun activiteiten en een stand van zake met de meest recente evoluties. Ze blijven bij hun standpunt dat een moderne elektrische bus de beste oplossing is. Daarnaast vragen ze om een objectieve berekening van het zuidelijke tracé, dat realistischer is dan het voorkeurtracé.

De presentatie van Vilvoorde Ontspoort kan je hier terugvinden.

Vrijdag 5 februari - Brief aan college van burgemeester en schepenen Vilvoorde

Actecomité Vilvoorde Ontspoort en Werkgroep Respect voor Park D3F versturen een gezamenlijk tekst, waarin ze achter het alternatieve tracé langs de binnenkant van de ring blijven staan.

 

Donderdag 12 november 2015 - Trambus

Busbouwer Van Hool is met een hybride Trambus naar Vilvoorde gekomen.

In vergelijking met een tram is een Trambus veel goedkoper (tot 50%, op basis van buitenlandse voorbeelden), moderner, milieuvriendelijk, minder lawaaierig, flexibeler (bijv bij wegenwerken), 10 ton lichter en allicht ook sneller te realiseren.

Volgens de specialisten van de busbouwer is zo’n Trambus NIET geschikt voor het smalle en bochtige tracé dat De Lijn voorstelt (doorheen Kassei, Stationlei,...). Wij vragen ons dan ook af hoe De Lijn een veel zwaardere tram doorheen de wijken gaat forceren...

De Trambus is wel uitermate geschikt voor het alternatieve tracé ten zuiden van de ring, zoals ook vermeld in onze recente nieuwsbrief. De besparing die de Trambus oplevert ten opzichte van een dure tramlijn volstaat ruimschoots om de bijkomende kanaalbrug te realiseren.

De klemtoon van de demonstratierit lag dan ook op de nieuwe ontwikkelingen aan de Schaarbeeklei, waar een modern hoogwaardig openbaar vervoersaanbod noodzakelijk is. De Trambus reed van aan Living Tomorrow via de Tyrassite over de Budabrug en zo via de Schaarbeeklei naar het Station.

 

Zondag 25 oktober 2015 - Nieuwsbrief

De voorbije maanden hebben we heel wat discrete gesprekken gevoerd met verschillende politieke partijen en bedrijven, zonder veel concreet resultaat. Blijkbaar is er geen overeenstemming over het tramtracé binnen het stadsbestuur van Vilvoorde. Via verschillende bronnen kregen we wel inzicht in de plannen die momenteel door het studiebureau worden uitgewerkt. Het werd dus tijd om de bevolking opnieuw te informeren via een Nieuwsbrief die je hier kan downloaden.

Voor alle duidelijkheid: wij blijven ijveren vóór een geoptimaliseerd en milieuvriendelijk busnet. Wij blijven ons verzetten tégen een tramlijn dwars doorheen de wijken en staan achter logische alternatieve tracé's die ten zuiden van de Brusselse ring blijven.

 

Maandag 8 juni - Bericht aan college van burgemeester en schepenen Vilvoorde

Actecomité Vilvoorde Ontspoort en Werkgroep Respect voor Park D3F versturen een gezamenlijk tekst, waarin ze achter het alternatieve tracé langs de binnenkant van de ring blijven staan.

 

Dinsdag 2 juni 2015 - Perstekst

Actecomité Vilvoorde Ontspoort en Werkgroep Respect voor Park D3F versturen een gezamenlijk perstekst, waarin ze achter het alternatieve tracé langs de binnenkant van de ring blijven staan. Het persbericht werd opgepikt door Ring-TV.

http://www.ringtv.be/nieuws/vilvoordse-actiecomit%C3%A9s-tegen-ringtram-dienen-bezwaar-tegen-grup-uplace#.VW6ORyJ-hs4.twitter

 

Maandag 1 juni 2015 - De maand mei 2015 is verstreken zonder dat het stadsbestuur haar beloofde alternatief tramtracé heeft getoond en zonder dat er werd ingegaan op onze herhaaldelijke verzoeken om betrokken te worden. Inspraak in Vilvoorde? Niet dus!

 

Donderdag 14 mei 2015 - Bezwaarschrift Uplace

Werkgroep Respect voor Park D3F dient een bezwaarschrift in tegen het GRUP VSGB (met Uplace). Hierin wordt NIET aangedrongen op de realisatie van de tramlijn Jette - Tervuren. Actecomité Vilvoorde Ontspoort staat volledig achter deze tekst die u hier kan vinden.

 

Maandag 11 mei 2015 - Verkeerstudie Be-Mobile

Be-Mobile, gespecialiseerd in verkeersinformatie, maakte een traagheidsindex voor Vlaamse en Brusselse wegen. Niet alleen op de snelwegen staan files. Ook op de gewestwegen lopen automobilisten serieuze vertragingen. Door te berekenen waar het verkeer gemiddeld niet meer dan zestig procent van de maximale snelheid kan aanhouden, brengt Be-Mobile de grootste probleempunten in kaart. Hieronder kan u zien hoe vaak het verkeer vastloopt tussen zes en negen 's ochtends.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150413_01627524

 

De resultaten zijn verbluffend en tonen aan hoezeer De Lijn de bal misslaat met het Brabantnet.

We hebben 3 uitsneden gemaakt: de noordrand, de omgeving van Vilvoorde en de omgeving van Mechelen. De gegevens hebben dus betrekking op de ochtendspits en het % van de gemiddelde toegelaten maximale snelheid.

Analyse:

Er zijn een aantal knelpunten op de Ring R0, maar het viaduct van Vilvoorde is helemaal groen. Er zijn vertragingen in Vilvoorde, maar niet uitzonderlijk in vergelijking met andere centra (Leuven, Asse,...). In Mechelen bijvoorbeeld zijn de problemen veel erger en kleurt de kaart bloedrood.

De echte problemen met de ochtendspits doen zich voor op de radiale wegen: E19, E40, maar NIET op de A12, waar de sneltram komt. De bestaande problemen op de A12 (Londerzeel) zijn eigenlijk een gekende missing link.

Als we inzoomen op Vilvoorde blijken de voornaamste problemen zich te situeren op noord-zuid as, cargovil en aan de Buda-brug.

Besluit:

Het Brabantnet en de ringtram slaan de bal volledig mis. Er wordt massatransport voorzien waar er geen enkele behoeft bestaat (A12, Ring Vilvoorde) en de echte problemen blijven onaangeroerd: E19, E40, Mechelen.

 

We wensen er nogmaals op te wijzen dat het BrabantNet uitsluitend gebaseerd is op een MKBA, waarvan wij de geloofwaardigheid ten zeerste betwisten. Er is geen enkel herkomst-bestemmingsonderzoek uitgevoerd, geen enkele verkeersanalyse, en het BrabantNet kadert ook niet in een globaal mobiliteitsplan.

 

Maandag 11 mei 2015 - Bezwaarschrift Uplace

Het stadsbestuur van Vilvoorde contacteert de bevolking in verband met het openbaar onderzoek over de ruimtelijke plannen voor Vilvoorde-Machelen, meer bepaald het GRUP VSGB. Het stadsbestuur wil haar inwoners aansporen om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

We willen erop wijzen dat de twee standaard-bezwaarschriften die het stadsbestuur meestuurt de volgende passage bevatten:

“Wij dringen dan ook aan dat de Vlaamse regering minstens de effectieve aanleg van de tramlijn tussen Jette en Tervuren oplegt als voorwaarde voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor Uplace."

Het actiecomité vindt dit standpunt bijzonder ongepast en dringt er bij de bevolking op aan om géén bezwaarschriften in te dienen die deze argumentering bevatten.

Daarnaast zullen we het stadsbestuur vragen hoever ze gevorderd zijn met hun eigen alternatief tracé, dat tegen mei 2015 beloofd werd. Tot op heden hebben we hier geen verdere informatie over kunnen verkrijgen bij de verschillende politieke partijen.

 

Maandag 23 maart 2015 - De 'Uplace ambtenaar' lacht ook met de tram doorheen Vilvoorde!

https://www.youtube.com/watch?v=u58JVu6FZdk

 

Zaterdag 28 februari 2015 - Tramparlement

Het actiecomité was uitgenodigd op het 'Tramparlement' in het atomium, met de gekende propaganda van De Lijn en het provinciebestuur. Een volledig verslag kan je hier vinden.

Ook de resultaten van de gemeentelijke infosessies van De Lijn in december werden voorgesteld en kan je hier vinden. Pagina's vol bezwaren, kritiek, bedenken en protest worden inleidend samengevat als 'interessante suggesties en input van de voorstanders van de tramlijnen'... Hier ook een document met de infopanelen die in het atomium stonden opgesteld.

Het is nu vooral uitkijken naar de RUP-procedure, waar de bevolking geraadpleegd dient te worden door... het stadsbestuur.

 

Maandag 23 februari 2015 - 'De bocht van Bonte'

Vroeger verklaarde burgemeester Bonte dat de tram er alleen zou komen als hij 'de leefbaarheid en mobiliteit in Vilvoorde zou verbeteren'. Op de gemeenteraad maandag 23/02/2015 was Bonte volledig vóór de tram, maar hij zag nog enkele technische problemen en kosten voor de stad. Geen woord meer over de bewoners, de leefbaarheid, de mobiliteit, de parkeerplaatsen, het leefmilieu,... De rest van het stadsbestuur zat maar wat voor zich uit te staren.

Het is duidelijk dat er, net als bij Uplace, veel grotere belangen en machten spelen dat wat wij als actiecomité en bewoners kunnen of durven vermoeden...

 

Maandag 9 februari 2015 - In december kondigde burgemeester Bonte aan een eigen alternatief tramtracé klaar te zullen hebben tegen mei. Hoewel het actiecomité Vilvoorde Ontspoort nog steeds een modernisering van het bestaande busnet verkiest boven een dure ringtram, zijn wij toch steeds bereid om constructief mee te werken aan alternatieve tracés. Vandaar onze concrete vraag aan het stadsbestuur: hoe kan het actiecomité Vilvoorde Ontspoort betrokken worden bij de uitwerking van het alternatieve tramtracé van het stadbestuur?

Het volledige e-mail bericht kan je hier lezen.

 

Enkele dagen later kregen we een nietzeggend antwoord van schepen De Prins

 

Beste,

Het klopt dat er heel wat bewoners naar de infodagen, georganiseerd door de Lijn, kwamen.

De Lijn en de stad Vilvoorde hebben op die dag uitvoerig de bemerkingen van jullie comité gehoord, evenals de vele, vaak positieve, opmerkingen van andere Vilvoordenaars.

Wij nemen al deze elementen zeker en vast mee bij de verdere besprekingen over het tracé dat het schepencollege eerstdaags zal houden.

Met vriendelijke groeten,

Francine De Prins

 

Maandag 22 december 2014 - Vandaag een hoopgevend bericht in HLN. Vilvoorde zegt alleen 'Ja' tegen de ringtram als het huidige voorkeurstracé wordt gewijzigd. Burgemeester Bonte: "Zoals het nu voorzien is dat de lijn door de wijken Koningslo en Kassei loopt is dat in onze ogen absurd en technisch niet haalbaar. Ook de passage aan het op- en afrittencomplex van de ring aan de Medialaan is problematisch."

Het volledige artikel staat op de 'Pers' pagina hiernaast;

 

Dinsdag 16 december 2014 - Overleg tussen de 3 actiecomités en De Lijn

Naar aanleiding van de Infomomenten van De Lijn in Vilvoorde, werd er ook een overleg georganiseerd tussen projectleider Joost Swinnen van De Lijn en vertegenwoordigers van de 3 Vilvoordse actiecomités. Het werd een sereen gesprek, waarin elke partij zijn standpunt kon toelichten en gehoor kreeg. Enkele discussies gingen werkelijk tot aan de kern van de zaak.

Concrete besluiten werden er echter niet genomen, en ieder bleef bij z'n standpunt.

 

Zaterdag 13 december 2014 - Geen draagvlak voor het tramtracé dooorheen Vilvoorde!

De infomomenten van De Lijn in verband met het Brabantnet lokten veel meer deelnemers dan gedacht. Honderden inwoners kwamen hun ongenoegen tonen over het geplande tramtracé doorheen de wijken Koningslo, Kassei en Centrum. De meeste bewoners wezen op de zware hinder op de leefomgeving die de tram zal veroorzaken: parkeerproblemen, verdwijnen van kostbaar naturgebied, lawaai, onveiligheid,... Heel wat bewoners kwamen ook met eigen, alternatieve oplossingen en tracés.

Het was een héél duidelijk signaal dat De Lijn, het Stadsbestuur en de beslissingsnemers niet naast zich neer kunnen leggen!

 

Maandag 1 december 2014 - CD&V Vilvoorde pleit voor een alternatief tramtracé

De 'regiotram' verbindt plaatsen waar een werkelijke vraag is (Bruynstraat, 4 Fonteinen,…) met plaatsen met een werkelijk aanbod en groeipotentieel (Tyraslaan, Schaarbeeklei, achterzijde station,…).

Actiecomité Vilvoorde Ontspoort vindt dit een goed voorstel. We hopen dat alle politieke partijen zich achter dit voorstel verzamelen. De Ringtram van De Lijn brengt allen maar problemen, deze Regiotram brengt oplossingen!

Een samenvattende nota kan je hier vinden.

Voor alle duidelijkheid: Vilvoorde Ontspoort is en blijft een politiek ongebonden actiecomité!

 

Zondag 30 november 2014 - Drie Vilvoordse actiecomités roepen samen op tot deelname aan de infomomenten voor de ringtram. Ze verspreiden een gezamenlijk pamflet “Een tram doorheen Vilvoorde? Laat van je horen!”

Op zaterdag 13 december 2014 organiseert De Lijn 3 gelijktijdige infosessies in Vilvoorde: in het stadhuis, bij Voka (wijk Kassei) en in de Campanile ( wijkCentrum). Zoals gewoonlijk blijft de fel getroffen wijk Koningslo in de kou. Inwoners van die wijk kunnen terecht bij Voka of in het Stadhuis.

De Vilvoordse actiecomités roepen alle inwoners van Vilvoorde op om massaal deel te nemen aan deze infosessies. Het is echter belangrijk om goed voorbereid te zijn en zoveel mogelijk kritische vragen en bedenkingen te formuleren. De impakt van dit project op héél Vilvoorde is immers enorm!

Het pamflet kan je hier bekijken.

 

Donderdag 9 oktober 2014 - De Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur van Vilvoorde heeft na een presentatie van De Lijn een standpunt ingenomen met betrekking tot de geplande tramlijn dat bijna volledig gelijk loopt met het standpunt van het actiecomité. Enkele kernpunten:

  • Een fundamentele bedenking is dat De Lijn in geen enkel opzicht de reële behoefte van de tramverbinding onderbouwt. Hiervoor is het vereist een volwaardige herkomst-bestemmingsstudie uit te voeren en voor te leggen, die de noodzaak van deze tram kan aantonen.
  • De aanleg van een tramverbinding in eigen bedding verplicht de andere weggebruikers om alternatieve wegen op te zoeken.
  • Er is voor de aanleg van de voorgestelde verbinding, geen vergelijking opgesteld tussen de voordelen en nadelen van de verschillende vervoerstypes (sneltram, stadtram, trambus, elektrische bus, …).
  • Rond de kosten/baten analyse rijzen nog veel vragen. Een belangrijk bezwaar is toch wel dat de ecologische impact (kostprijs) van de te realiseren verbinding in geen enkel opzicht in rekening wordt gebracht. Dit is ook het geval voor het ruimtebeslag.
  • De milieuraad is van oordeel dat het Park 3 Fonteinen maximaal moet gevrijwaard blijven. Ook het aansnijden van natuurgebieden is geen optie.
  • De realisatie van de tramverbinding zal ontegensprekelijk een invloed hebben op de ruimtelijke ontwikkeling langsheen het traject. Er wordt gewezen op de tegenstrijdigheid tussen een stadsrandparking en de ondergrondse parking op de Grote Markt.

Het volledige verslag kan u hier downloaden.

 

Dinsdag 30 september 2014 - De propaganda van De Lijn wordt formeel tegengesproken door mobiliteitsspecialisten van eco-housing. Hierna volgen enkele vaststellingen van Hugo Vanderstadt - architect/stedenbouwkundig ontwerper en verkeerskundige:

 

"De investeringen in nieuwe tramlijnen hebben de bedoeling om de files op te lossen. Nochtans, de ringtram zal op de files bijna geen effect hebben. De vervoersbewegingen van de files zijn immers centrumgericht en de ringtram staat daar haaks op. De files van de ring zijn voornamelijk doorgaand verkeer en hebben bijna niets te maken met de plaatselijke vervoersvraag van Vilvoorde naar Jette. Dit kan je nagaan met een 'herkomst bestemmingsonderzoek'."

 

"Gezien de ringram niet in de centrumgerichte filestroom zit; zullen er minder probleem zijn het zich vastrijden in die files.

Daarom is een gelede elektrische bus of trolleybus ideaal; deze kan zich goed inpassen in het wegennet en met goed afgestelde lichten kan een vlotte doorstroming bekomen worden."

 

"De ringtam is zonder twijfel de meest inefficiënte lijn van alle voorstellen: het is een duur project dat relatief weinig mensen zal vervoeren en geen enkele bijdrage zal vormen voor het fileprobleem. "

 

"Deze foute investeringen zullen leiden naar geldgebrek voor de juiste investeringen.

Immers ; er is behoefte aan een fijnmazig OV-netwerk te Brussel, dat met centrumgerichte lijnen goed aansluit aan het voorstadsnet met kleinschalige parkings."

 

Het volledige document kan je hier downloaden.

 

Maandag 29 september 2014 - De Lijn verwent de fractieleiders van de Vilvoordse politieke partijen met een snoepreisje naar Valenciennes. Vooraf werden de deelnemers door het actiecomité geïnformeerd dat de situatie van Valenciennes weinig tot geen overeenkomst biedt met die van Vilvoorde:

1. Valenciennes is het centrum van een metropool van ca. 300.000 inwoners, met o.a. een eigen universiteit. Vilvoorde is provinciestadje van ca. 40.000 inwoners, in de periferie van de grootstad Brussel.

 

2. De tramlijn van Valenciennes loopt NERGENS doorheen smalle straten van residentiële buitenwijken zoals in Kassei en Koningslo. De tram blijft steeds in een eigen bedding buiten de woonwijken, zoals het hoort.

 

3. De tramlijn van Valenciennes is GEEN ringtram, maar een radiale tram, zoals het hoort. Het concept “ringtram” bestaat nergens ter wereld, gewoon omdat het reizigerspotentieel hiervoor ontbreekt.

 

Dinsdag 23 september 2014 - Een delegatie van het actiecomité wordt ontvangen op het kabinet van minister Ben Weyts. We krijgen de gelegenheid om onze standpunten uiteen te zetten en onze vraag te herhalen om een alternatief te onderzoeken met elektrische bussen. De betrokken kabinetsmedewerker prees onze constructieve aanpak en stond stil bij een aantal pertinente knelpunten.

Volgens de kabinetsmedewerker is er nog niets beslist over het uiteindelijke tracé en is ook de financiering van dit dure project nog niet rond. Er is nog een lang beslissingstraject te gaan voor de aanleg van de ringtram kan starten.

 

Woensdag 23 juli 2014 - De nieuwe Vlaams regering (N-VA, CD&V en Open VLD) maakt haar regeerakkoord bekend. Ook het uitwerken van de drie prioritaire tramlijnen van het Brabantnet, met o.a. de ringtram tussen Jette en Zaventem, zijn opgenomen in dit regeerakkoord. De tekst hierover kan je hier bekijken of downloaden.

Het actiecomité betreurt dit ten zeerste en zoekt contact met het nieuwe kabinet van de betrokken minister Ben Weyts.

 

Woensdag 9 juli 2014 - Vandaag publiceerde het stadsbestuur van Vilvoorde een lijst met knelpunten in verband met de aanleg van de ringtram doorheen Vilvoorde. Deze nota wordt al bijna een jaar aangekondigd en er werd telkens naar verwezen tijdens contacten tussen het stadbestuur en het actiecomité. De nota kan je hier bekijken of downloaden.

 

De nota zelf telt amper 9 pagina’s met veel illustraties en biedt geen enkele nieuwe informatie. De aangehaalde problemen hebben vooral betrekking op het verdwijnen van parkeerplaatsen en de doorstroming van het verkeer aan de kruising van de R0 en het kanaal. Af en toe wordt in de knelpuntennota gesuggereerd om een specifieke situatie te herbekijken of wordt er een alternatief stukje tracé naar voor geschoven. Er wordt echter nooit een duidelijk standpunt ingenomen. De belangrijkste bekommernis van het stadsbestuur is blijkbaar te vermijden dat de factuur van dit prestigeproject op de stadskas zou afgewenteld worden.

 

 

1 juni 2014 - 1 jaar geleden werd het Actiecomité Vilvoorde Ontspoort opgericht!

 

We hebben de tram nog niet gestopt, maar wel op de kaart gezet. We hebben een jaar lang geïnformeerd en gesensibiliseerd.

 

Een elektrische bus, op een vrije busbaan waar nodig en met flankerende maatregelen, zoals beïnvloeding van verkeerslichten, biedt uitsluitend voordelen t.o.v. het plan van De Lijn: veel minder kosten, veel snellere uitvoering, veel sneller resultaat, veel minder impact op de vrije ruimte en de leefomgeving en gelijkaardige resultaten inzake reistijd, capaciteit en milieuvriendelijkheid.

 

Vanuit het oogpunt van goed bestuur valt het niet te verantwoorden dat De Lijn noch haar opdrachtgever weigeren om alternatieven, zoals een milieuvriendelijke, elektrische bus, te onderzoeken. Dit is des te meer het geval rekening houdend met de grote belangen die ermee gemoeid zijn en de honderden miljoenen belastinggeld die besteed worden aan dit project.

 

 

Woensdag 21 mei 2014 - Naar aanleiding van de verkiezing van het Vlaams parlement, stuurden we een Memorandum naar de Vlaamse partijvoorzitters.

'In het kader van het Brabantnet en de aanpassing van de Brusselse ring, wil De Lijn een ringtram aanleggen dwars door het centrum en de woonwijken van Vilvoorde. Het Actiecomité Vilvoorde Ontspoort is vóór beter openbaar vervoer en vóór een geoptimaliseerd en milieuvriendelijk busnet. Wij kanten ons tégen de inplanting van een tramlijn doorheen de Vilvoordse wijken, omdat een tram zwaar ingrijpt in de leefomgeving.

Ons alternatief van het optimaliseren en moderniseren van de bestaande buslijn aan de hand van milieuvriendelijke elektrisch aangedreven bussen met het gebruik van dynamische rijstroken werd tot op heden niet in aanmerking genomen.

Wij hopen dat de volgende Vlaamse bewindsploeg rekening zal houden met onze terechte verzuchtingen.'

Het Memorandum kan u hier bekijken of downloaden. Er werd een kopie overgemaakt aan de partijvoorzitters en het college van burgemeester en schepenen van Vilvoorde.

 

Zondag 18 mei 2014 - Vilvoorde Ontspoort organiseerde samen met het actiecomité Zo Mobiel Lef uit Koningslo een fietstocht langsheen de knelpunten van de voorziene tramlijn. Er kwamen een dertigtal geïnteresseerde fietsers opdagen en ook de zon was van de partij. De fietstocht vertrok aan de Sint-Annalaan en ging doorheen Koningslo, Kassei en de Stationlei om te eindigen aan het station van Vilvoorde. Onderweg werd er aandacht besteed aan de vele knelpunten op het geplande tramtracé: onteigeningen, verdwijnen van parkeerplaatsen, laanbomen, groene parken en beschermd natuurgebied, de ophaalbrug over het kanaal en het verkeer in het centrum van de stad.

Bedankt aan alle sportieve deelnemers! Eigenlijk zouden alle beslissingsnemers deze fietstocht eens moeten doen om geconfronteerd te worden met de échte problematiek ter plaatse...

 

 

Vrijdag 9 mei 2014 - Er doen heel wat clichés de ronde over de geplande tram door Vilvoorde: door zijn snelheid en betrouwbaarheid zal dit superieure vervoersmiddel de ring ontlasten, de leefbaarheid van Vilvoorde verhogen, de mobiliteit verbeteren en dat allemaal met een hoog maatschappelijk rendement.

Actiecomité Vilvoorde Ontspoort verdiept zich al bijna een jaar in deze materie en we zetten alles eens duidelijk en objectief op een rijtje. Regelmatig gaan we één mythe over de geplande tram doorheen Vilvoorde doorprikken, hier op onze website en in onze facebook community.

 

Dinsdag 15 april 2014 - Het consortium Technum-Ney+Partners en Bas Smets heeft onlangs de opdracht toegewezen gekregen voor de uitvoering van de voorbereidende studies van de tramlijn doorheen Vilvoorde. Ze zullen spoedig een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opstellen. Een afwijzende reactie hierop is één van de laatste verweermiddelen die de getroffen bevolking van Vilvoorde nog ter beschikking heeft. Vandaar onze oproep om zoveel mogelijk contactgegevens te verzamelen!

 

Vrijdag 14 maart 2014 - De eerste Nieuwsbrief van het actiecomité rolt van de persen en wordt verspreid in de wijken Kassei en Centrum. De Nieuwsbrief bevat een Stand van zaken, een blik op de toekomst en een vurige oproep om zoveel mogelijk contactgegevens door te geven. Verder zetten we onze argumenten nog eens in de verf en brengen we het voorkeurtracé nog eens in kaart. Veel leesplezier en vergeet vooral je contactgegevens niet over te maken via deze link. De Nieuwsbrief kan je hier downloaden.

 

Donderdag 20 februari 2014 - In een brief aan het stadsbestuur van Vilvoorde stelt het actiecomité 4 duidelijke vragen:

1. We hebben reeds in juni en juli 2013 voorgesteld om een contactcomité op te richten om informatie te krijgen van het stadsbestuur in verband met de verdere procédure. We hebben hierop nog geen reactie ontvangen.

2. Wat is de stand van zake in verband met de lijst met knelpunten die het stadsbestuur zou opstellen?

3. Het stadsbestuur zou zich zeer goed gaan organiseren en zich omringen met experten om de impact van de tramlijn te evalueren. Welke maatregelen zijn hiervoor al getroffen?

4. De nieuwe schepen van mobiliteit stelde een overlegvergadering voor met de projectleider van De Lijn en het actiecomité. Wanneer kan deze vergadering plaats vinden?

De brief kan je hier bekijken of downloaden.

.

Op 6 maart 2014 kregen we een teleurstellend antwoord van de schepen van mobiliteit in opdracht van de burgemeester. Voor verder overleg wordt er verwezen naar de formele informatiemomenten die nog zullen plaats vinden in het kader van het RUP, de Project MER en de stedenbouwkundige vergunning. Verder overleg me het actiecomité wordt niet vermeld.

Het antwoord kan je hier bekijken of downloaden.

Het actiecomité stelt vast dat de burgemeester en het stadsbestuur wel verkondigen dat ze willen overleggen met de bevolking en het actiecomité, maar in de praktijk komt daar niets van terecht. Dit versterkt de rol van het actiecomité om de bevolking te blijven informeren en sensibiliseren.

 

Donderdag 30 januari 2014 - Zo Mobiel Lef, het actiecomité uit Koningslo, wil een gemeentelijk referendum afdwingen over het voorkeurtracé voor de zogenaamde ringtram. Er moeten hiervoor 4.500 handtekeningen verzameld worden. Actiecomité Vilvoorde Ontspoort overlegt met Zo Mobiel Lef hoe we deze zware opgave best kunnen organiseren.

 

Woensdag 1 januari 2014 - Na 7 maanden inspanningen wenst het actiecomité iedereen een gelukkig en gezond 2014!

Ook dit jaar gaan we door met informeren en sensibiliseren voor een beter openbaar vervoer in Vilvoorde, waarin geen plaats is voor een storende tramlijn.

 

Woensdag 11 december 2013 - Praatcafé Vilvoorde ontspoort!

Tijdens het praatcafé in het Ontmoetingscentrum VOC (Centrum) geeft het actiecomité een stand van zaken. Een veertigtal geïnteresseerde bezoekers stellen vragen, geven hun mening en komen met ideeën. Het wordt een zeer boeiende avond, die nog maar eens duidelijk maakt dat destandpunten van het actiecomité een breed draagvlak hebben in Vilvoorde.

Het is nog niet te laat om te kiezen voor een moderne, flexibele, milieuvriendelijke en betaalbare buslijn boven een rigide, dure en onleefbare tram om de mobiliteit en de leefbaarheid van Vilvoorde te verbeteren. Hopelijk kan het actiecomité ook op de steun van de bevolking blijven rekenen, de komende weken en maanden.

 

Dinsdag 10 december 2013 - We krijgen inzicht in de kritiek van de Inspectie van Financiën op de tracéstudies van Brabantnet De Lijn. Deze kritiek loopt volledig parallel met de bemerkingen en suggesties van het Actiecomité Vilvoorde Ontspoort! Enkele voorbeelden:

 

"Vanuit de studies ontbreekt telkens de optie om het openbaarvervoersaanbod, of de file­ problematiek rond Brussel aan te pakken via een verhoging van het aanbod van bestaande of nieuwe busverbindingen. De preliminaire afweging bus/tram wordt in dit dossier niet meer gemaakt."

 

"Quid onveiligheid wegverkeer / verkeershinder / hinder voor fietsers door tramsporen / repercussies parkeerplaatsen bewoners, indien er geopteerd wordt om geen eigen trambedding te voorzien in urbanistische zone? De Inspectie van Financiën is van oordeel dat de aspecten rond hinder en onveiligheid van een tramverbinding op de openbare weg in dit dossier onderbelicht worden."

 

"Een geraamde investeringskost van ongeveer 500 miljoen euro, kan evengoed finaal resulteren in een investering

van 750 miljoen euro indien rekening moet worden gehouden met bijv. allerlei infrastructuur­ maatregelen die geluidshinder moeten minimaliseren. Bovendien is het kenmerkend bij grote infrastructuurprojecten dat directe en indirecte meerkosten resulteren in een quasi verdubbeling van de initiële raming.

Het aanleggen van tramlijnen in dicht bevolkte regio's geeft onvermijdelijk aanleiding tot heel wat technische ingrepen (eigen beddingen, kruisingen met bestaande wegen. bruggen, viaducten,...). De onteigeningskosten werden hierin nog met verrekend."

 

"In dit verhaal is het opmerkelijk dat totale abstractie wordt gemaakt van de GEN-plannen. De Inspectie van Financiën noteert dat een overleg met de NMBS hier ontbreekt. De impact op het reizigerspotentieel van De Lijn (lees de rentabiliteit van de tramverbindingen) zijn nochtans mede in functie van de plannen van de NMBS en het GEN."

 

"Het verbaast de Inspectie van Financiën dat de maatschappelijke kosten baten analyses louter uitgevoerd werden op basis van de initieel 4 prioritair gestelde tramverbindingen, hetgeen methodologisch niet correct is."

 

Het is nu aangetoond dat de retoriek van De Lijn maar één kant van het verhaal toont! Een voorbeeld van slecht bestuur.

Het volledige document kan je hier downloaden.

 

Zondag 8 december 2013 - Actiecomité Vilvoorde Ontspoort stuurt een lang bericht vol argumenten naar het college van burgemeester en schepenen, de leden van de gemeenteraad en de stadssecretaris van Vilvoorde. Het is immers nog niet te laat om te kiezen voor een moderne, flexibele, milieuvriendelijke en betaalbare buslijn boven een rigide, dure en onleefbare tram om de mobiliteit en de leefbaarheid van Vilvoorde te verbeteren. Hopelijk kan het actiecomité ook op de steun van de bevolking blijven rekenen, de komende weken en maanden.

De volledige brief kan je hier downloaden.

 

Vrijdag 6 december 2013 - Vilvoorde krijgt een zwart sinterklaascadeau: de Vlaamse regering legt het tramtracé tussen Jette en Vilvoorde vast. De Vilvoordse wijken Koningslo, Kassei en Centrum worden hard getroffen.

Deze lijn zal tussen Heizel en Vilvoorde VTM lopen via de Romeinse Steenweg en de Sint-Annalaan. Van VTM tot Vilvoorde Station loopt het traject langs de Medialaan, de bedding tussen de Belgiëlaan en de Steenweg op Koningslo, de Jacob Smitslaan, de Rubensstraat, de Vuurkruisenlaan, het Heldenplein en uiteindelijk de Stationslei. Via de CAT-site en de Woluwelaan gaat het naar de luchthaven van Zaventem.

Bemerk dat de Meeuwenlaan en de Vinkenlaan zelfs niet genoemd worden en dat de prachtige strook met laanbomen tussen de Belgiëlaan en de holle weg aan de koningslosteenweg voor de minister blijkbaar "een bedding" is.

Ongelooflijk...

Het voledige persbericht kan je hier downloaden.

 

Dinsdag 3 december 2013 - Actiecomité Vilvoorde Ontspoort heeft nu een eigen rekeningnummer:

BE57 0017 1365 4035

Giften worden gebruikt om de kosten van drukwerk, webruimte en acties te vergoeden. Alvast bedankt voor uw steun!

 

Woensdag 20 november 2013 - Vier actiecomités van bewoners die getroffen worden door de plannen van Brabantnet sturen gezamenlijk een aangetekende brief naar Vlaams minister-president Kris Peeters. Het betreft de actiecomités Vilvoorde Ontspoort (Kassei en Centrum), Zo Mobiel Lef (Koningslo), Actiecomité Haacht en Buurtcomité Meise.

De ondertekenende actiecomités vragen uitdrukkelijk aan de Vlaamse regering, vanuit hun overtuiging dat een sneltram een zware en permanente aantasting betekent voor de leefomgeving van de plaatselijke bevolking, dat zij de optie bus/tram ernstig zou laten onderzoeken.

De volledige brief kan je hier downloaden.

 

Dinsdag 29 oktober 2013 - Stad Vilvoorde organiseerde een bijzondere gemeenteraadscommissie stedelijke infrastructuur en stedelijke ontwikkeling met als enig agendapunt een toelichting van de vertegenwoordiger van De Lijn over het tramtracé dat door Vilvoorde zou lopen. Het actiecomité wordt op de valreep uitgenodigd om de vergadering van de bijzondere gemeenteraads-commissie stedelijke infrastructuur en stedelijke ontwikkeling bij te wonen. Deze vergadering kon op veel belangstelling rekenen van de bevolking.

 

De presentatie van De Lijn was weinig overtuigend. De vertegenwoordiger moest trouwens meermaals toegeven dat het bepalen van een tracé door de dicht bewoonde woonwijken Koningslo, Kassei en Centrum geen eenvoudige opgave was.

 

De vertegenwoordiger van het actiecomité Vilvoorde Ontspoort kreeg 10 minuten spreektijd. Hij gaf toelichting bij het standpunt van het actiecomité en wees op de vele nadelen van een rigide tramlijn door Vilvoorde. Het actiecomité vraagt uitdrukkelijk aandacht voor busalternatieven, die blijkbaar helemaal niet onderzocht werden.

 

De vertegenwoordiger van Zo Mobiel Lef stelde tijdens zijn spreektijd een aantal pertinente vragen en toonde kort een alternatief tracé.

 

Daarna kwamen de politieke partijen aan bod. Open VLD was goed voorbereid en stelde heel wat vragen over de impact van een tram op Vilvoorde en schetste ook de ruimere mobiliteitsproblematiek in Vilvoorde. De Vilvocraten verwezen naar hun eigen voorstel met elektrische bussen. De overige partijen hielden zich op de vlakte en verwezen naar de moeilijke mobiliteits-problematiek in Vilvoorde.

 

Vervolgens kreeg de vertegenwoordig van De Lijn de gelegenheid om de vele vragen te beantwoorden. Sommige antwoorden waren onderbouwd, vaak werden subjectieve elementen aangehaald. Zo zou een tram “duidelijker” en “comfortabeler” zijn dan een bus...

 

Burgemeester Bonte sloot af met dezelfde speech als tijdens onze informatievergadering op 11 september 2013.

 

Tot op heden mocht het actiecomité niet vernemen welk gevolg de gemeente Vilvoorde heeft gegeven aan dit dossier en hoe de verzuchtingen van het actiecomité en de bewoners van de getroffen wijken Koninkgslo, Kassei en Centrum zullen verwerkt worden in het mobiliteitsbeleid van Vilvoorde.

 

Vrijdag 25 oktober 2013 - De maskers zijn gevallen: uit de mededeling van de Vlaamse Regering blijkt dat de ringtram van Brabantnet een doekje voor het bloeden is voor de aanpassing en de verbreding van de Brusselse Ring! Het is één van de "begeleidende maatregelen" om de pil wat te vergulden.

En het moet snel gaan, want onmiddellijk wordt een overheidsopdracht gepubliceerd voor de "Voorbereidende studies i.f.v. het Brabantnet". Deze offertevraag kan je hier downloaden.

 

Dinsdag 22 oktober 2013 - Het actiecomité ontvangt een antwoord van minitser Hilde Crevits op onze aangetekende brief van 3 oktober met het verzoek om het plan MER te verwerpen. Het teleurstellende antwoord luidt: "Ik gaf opdracht uw schrijven over te maken aan de betrokken diensten van De Lijn".

De volledige brief kan je hier downloaden.

Van ministers Schauvliege en Muyters ontvingen we nog geen reactie.

 

Maandag 21 oktober 2013 - De ringtram kom ter sprake tijdens de Vilvoordse gemeenteraad, op initiatief van het actiecomité uit Koningslo. Vilvoorde Ontspoort ondersteunt het burgerinitiatief en roept de buurtbewoners via een pamflet op om ook aanwezig te zijn.

 

Zondag 6 oktober 2013 - Vilvoorde Ontspoort heeft een eigen community op Facebook!

 

Donderdag 3 oktober 2013 - Er worden aangetekende brieven verstuurd naar de Vlaamse Ministers Schauvliege, Crevits en Muyters met het verzoek om het plan MER voor de tramverbinding Jette-Tervuren te verwerpen.

De volledige brief kan je hier downloaden.

 

Maandag 30 september 2013 - Overleg met het actiecomité Zo Mobiel Lef, dat inmiddels actief is in de wijk Koningslo. We komen snel tot een gemeenschappelijk platform: "Beide actiecomité's kanten zich tégen een tramlijn doorheen de Vilvoordse wijken Koningslo, Kassei en Centrum en stellen alternatieven voor." Het alternatief van Vilvoorde Ontspoort is een performant autobusnet, het alternatief van Zo Mobiel Lef is een sneltram langs de ring die woonkernen vermijdt.

 

Donderdag 26 september 2013 - Het actiecomité stuurt brieven naar de Vlaams-Brabantse leden van het Vlaamse parlement, met daarin het volgende verzoek:

"Met de kennis van het dossier die we vandaag hebben vragen we dat de mogelijkheid om een milieuvriendelijk autobusnet in te richten ernstig zou worden onderzocht. Een verbeterd en gemoderniseerd busnet krijgt alleszins onze voorkeur. Het is duidelijk dat een performant busnet in grotere mate tegemoet komt aan de rechtmatige bekommernis van de plaatselijke bevolking en dat het terzelfdertijd de verwezenlijking van de beoogde mobiliteitsdoelstellingen mogelijk maakt. Wij denken dat u binnen het Vlaams parlement de aandacht van de bevoegde minister op dit aspect van de plannen van de Lijn zult kunnen vestigen zowel in de plenaire als in de commissievergaderingen."

 

Dinsdag 24 september 2013 - Gesprek op vraag van het Actiecomité met N-VA Vilvoorde. De N-VA heeft veel begrip voor onze bezorgdheid maar heeft nog geen formeel standpunt ingenomen. OCMW-voorzitter Jan Anciaux is bereid om meer aandacht te besteden aan de communicatie naar de bevolking.

 

Maandag 23 september 2013 - Ontmoeting met de actiecomité's Tram Haacht (www.tramhaacht.be) en Sterrebeek 2000. Er worden ervaringen uitgewisseld en er wordt beslist om gezamenlijke acties te ondernemen, o.a. een gezamenlijke brief naar de betrokken Vlaamse ministers. We zullen ook trachten om andere actiecomités te betrekken, o.a. Kampenhout-Sas Ademt.

 

Dinsdag 17 september 2013 - Gesprek op vraag van het Actiecomité met SP.a Vilvoorde. Er is slechts één afgevaardigde van de SP.a die bovendien slecht voorbereid is. Het gesprek levert geen concrete resultaten op.

 

Maandag 16 september 2013 - Via het stadsbestuur verneemt het actiecomité dat het plan-Mer voor de tramlijn Jette –Tervuren reeds gefinaliseerd werd door de Vlaamse administratie op 3 september 2013!

Het document kan je hier downloaden.

 

Dit goedkeuringsverslag wordt normaal voorafgegaan door een richtlijnennota die wordt opgesteld rekening houdend met de opmerkingen die werden gemaakt en de vragen die werden gesteld door de betrokkenen en door de bevolking . Dit ontwerpplan wordt “ door een team van MER-deskundigen opgesteld dat werd bezorgd aan de dienst MER op 5 april 2013( zie p3 goedkeuringsverslag). Blijkbaar neemt de Vlaamse administratie dan het initiatief om de belanghebbenden in vergadering samen te roepen en om advies te vragen. Deze ontwerptekstvergadering kwam samen op 6 juni 2013. De opstelling van het ontwerpplan MER na het verschijnen van de richtlijnennota gebeurde blijkbaar uitzonderlijk snel.

Op de vraag naar het standpunt dat de stad Vilvoorde in die consultatievergadering heeft ingenomen, blijkt dat de stad géén opmerkingen geformuleerd heeft.

In elk geval is duidelijk dat de inspraakperiode van de inwoners van Vilvoorde afgelopen was in januari 2013, terwijl geen enkele Vilvoordenaar op de hoogte was van de plannen!

 

Woensdag 11 september 2013 - Informatievergadering Vilvoorde Ontspoort!

Zo'n 90 verontruste inwoners kwamen op woensdag 11 september naar de Informatievergadering Vilvoorde Ontspoort! in de gemeentelijke basisschool Kinderkoppen. Ook burgemeester Hans Bonte, OCMW-voorzitter Jan Anciaux en een aantal gemeenteraadsleden waren aanwezig. In een heldere presentatie werden de plannen van De Lijn voorgesteld en werden de voornaamste gevolgen geschetst voor de verkeersdoorstroming, de veiligheid, de impact op het leefmilieu en op de ganse stad. Ook het kostenplaatje en de timing van de aanleg van de ringtram kwamen aan bod. Uiteraard werden ook een aantal alternatieven naar voor geschoven.

 

Toen de zaal het woord kreeg, bleek duidelijk de verontwaardiging over de komst van de ringtram. Men wordt onvoldoende geïnformeerd, de werken van de aanleg zullen voor veel hinder zorgen en recente realisaties vernietigen, een tram biedt geen enkele oplossing voor de huidige problemen.

Ook burgemeester Hans Bonte kreeg het woord. Hij kaderde de komst van de tram in de hele mobiliteitsproblematiek van de noordrand. Hij schetste ook het overleg dat al tussen de stad en De Lijn heeft plaats gevonden. Hij beloofde ook om tijdens het democratisch gunnings-proces van de volgende 2 jaren werk te maken om tezamen met de bewoners alle kritische argumenten te verzamelen, experten te confronteren,…

In haar repliek verzocht het Actiecomité de stad om een permanente communicatielijn te openen, om enerzijds op de hoogte te blijven van de status van het gunningsprocess maar ook om gehoord te worden door de stad en de andere belangengroepen in deze.

 

De presentatie van het actiecomité kan u hier raadplegen of downloaden: Presentatie Infovergadering 11sept2013

Rechts klikken "Opslaan als"

 

Maandag 9 september 2013 - Het actiecomité woont de gemeenteraad van Vilvoorde bij naar aanleiding van een interpellatie van Bart Paredis (CD&V), waarin gewezen wordt op het toenemend verzet in Vilvoorde tegen deze plannen van De Lijn. Ook de oppositiepartijen Vilvocraten en UF stelden tijdens de gemeenteraad volledig gekant te zijn tegen dit project.

Burgemeester Hans Bonte (SP.A) verklaarde enkel akkoord te kunnen gaan met de aanleg van een tramlijn door de stadskern van Vilvoorde als dit de mobiliteit en de leefbaarheid ten goede komt en bevordert. Hij wil een gemeenteraadscommissie over de kwestie bijeenroepen en hierop tal van experten aan het woord laten.

Vrijdag 7 september 2013 – Het actiecomité verspreidt uitnodigingen in Kassei en Centrum voor de Infoavond op woensdag 11 september.

 

Donderdag 5 september 2013 - Gesprek op vraag van het Actiecomité met de Vilvocraten. Ook zij zijn fel gekant tegen de aanleg van een tramlijn. Ze hebben in hun programma eigen voorstellen rond elektrische bussen om de mobiliteit in Vilvoorde te verbeteren.

 

Donderdag 29 augustus 2013 – Gesprek op vraag van het Actiecomité met Corinne Olbrechts, provincieraadslid in Vlaams-Brabant voor Open-VLD. Mevrouw Olbrechts heeft veel begrip voor onze bezorgdheid en is bereid om de zaak ook in de provincieraad te bespreken.

 

Vrijdag 16 augustus 2013 – Het Actiecomité start met een eigen email adres:

info@vilvoordeontspoort.be.

Er worden vensteraffichesverspreid onder de inwoners langs het voorziene tracé.

 

Woensdag 14 augustus 2013 – Het Actiecomité beslist een Informatievergadering voor de Vilvoordse bevolking in te richten op woensdag 11 september 2013 om 20u.

Het Actiecomité beslist zijn actie te verruimen naar de betrokken parlements- en provincieraadsleden. Deze zullen per brief op de hoogte gebracht worden van de standpunten van het Actiecomité.

 

Dinsdag 30 juli 2013 – Redactie van een brief aan de partijvoorzitters van de partijen die zetelen in de Vilvoordse gemeenteraad, met uitzondering van de partijen die hoofdzakelijk een taalprogramma voorstaan. Het Actiecomité vraagt een onderhoud met de partijleiding ten einde zijn standpunten te kunnen toelichten.

 

Zondag 7 juli 2013 – Brief aan burgemeester Hans Bonte met de vraag de communicatie tussen de stad Vilvoorde en het Actiecomité te verbeteren. Het Comité vraagt de oprichting van een Contactcomité waar de stad Vilvoorde en het Actiecomité deel van uitmaken. Er wordt een zeer beperkte structuur voorgesteld (bv. drie personen). Tot op vandaag hebben we geen antwoord op onze brief ontvangen.

 

Donderdag 27 juni 2013 – Gesprek op vraag van het Actiecomité met de leiding van de Open-VLD. Het wordt een open en correct gesprek waarin de Open-VLD vooral luistert en vragen stelt. De Open-VLD belooft rekening te houden onze argumenten.

 

Woensdag 26 juni 2013 – Het Actiecomité start met een eigen website: ”www.vilvoordeontspoort.be”.

 

Woensdag 19 juni 2013 – De Streekkrant publiceert een artikel op de eerste pagina waarin het Actiecomité voorgesteld wordt en de standpunten van het Comité worden medegedeeld.

 

Dinsdag 18 juni 2013 – Op deze vergadering wordt overeengekomen om contact op te nemen met de milieu- of mobiliteitsambtenaar van de stad Vilvoorde, met de NV-A en Open-VLD voor een eerste gesprek. Deze contacten leveren een positief resultaat op.

 

Maandag 17 juni 2013 – Aanvaarding door het Actiecomité van een brief aan het College van burgemeester en schepenen te Vilvoorde samen met een uitgebreide nota met vragen en bemerkingen met het oog op de opstelling van het plan MER. Dit document werd op dinsdag 18 juni tijdens een gesprek overhandigd aan burgemeester Bonte. Deze verklaarde dat de stedelijke overheid nog geen standpunt had ingenomen en dat het open stond voor alle argumenten. Er werd ook overeengekomen dat het Actiecomité regelmatig op de hoogte zou worden gebracht van de stand van zaken.

 

Zaterdag 8 juni 2013 – Op deze vergadering wordt afgesproken reeds een reeks politieke contacten te leggen. Tevens wordt beslist een informatieve folder op de Kassei en in het Centrum van Vilvoorde te verspreiden. Het Actiecomité beslist eveneens contact te leggen met de andere Actiecomités betrokken bij het initiatief van de Lijn.

 

Zaterdag 1 juni 2013 - Oprichting van het Actiecomité Vilvoorde Ontspoort! na de informatiesessie van de Lijn in het stadhuis van Vilvoorde op 28 mei.

Het Actiecomité neemt kennis van een nota omtrent de diverse procedures die het project van de Lijn moet doorlopen.